news 16.07.2018

Тинекс, учесник во Саемот за вработливост во Крушево

news 18.05.2018

Тинекс во соработка Економски факултет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје

news 12.03.2018

Тинекс учесник во USAID проектот за социјална инклузија

news 16.02.2018

Конференција за логистика “Логистика-новиот пат на успехот“

news 30.10.2017

Tинекс со поддршка во реализирање на уште една хуманитарна акција на ИСЛАА

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  Следна  Последна